Apie UAB "Šeduvos Avininkystė"

Duomenys apie bendrovę

 

 

Kriterijai

 

Ūkiskaitinė įmonė, užsiimanti žemės ūkio gamyba ir pardavimu, Lietuvos juodgalvių avių genetinio fondo išsaugojimu.

Žemės ūkio bendrovės pavadinimas

 

UAB ,,Šeduvos avininkystė"

Bendrovės vadovo vardas, pavardė

 

Rimantas Kairys

Bendrovės vadovo išsilavinimas, profesija, praktinio darbo patirtis

 

 Veterinarijos gydytojas.

Bendrovės registracijos data, adresas, indentifikavimo kodas ir kita

 

Valstybės įmonė ,,Šeduvos avininkystė" įkurta 1992 m. gruodžio 30 d. Pavartyčių k. Šeduvos sen., Radviliškio r.  2010 m. gruodžio 31 d. pertvarkyta į  UAB ,,Šeduvos avininkystę".

Bendrovės vystymo kryptis

 

Ūkiskaitinė įmonė, užsiimanti žemės ūkio gamyba, Lietuvos juodgalvių avių genetinio fondo išsaugojimu, veislinio prieauglio auginimu ir pardavimu.

Vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius

 

18

Bendrovėje parengti projektai ES struktūrinių fondų paramai gauti ( metai, projekto pavadinimas, gauta suma)

 

Projektas ,,UAB ,,Šeduvos avininkystė'' genofondinių Lietuvos juodgalvių avių ūkio modernizavimas'' pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas'' antrąją veiklos sritį, kai prašomos paramos suma yra ne didesnė kaip 150 tūkst. litų''

projekto pradžia 2011 04 28

projekto pabaiga 2013 04 23

gauta paramos suma 49519.00 Lt

Projektas ,,Gyvulių ir paukščių veislinės vertės nustatymo centro plėtra - UAB ,,Šeduvos avininkystė'' avių genofondo išsaugojimo ir platinimo bazės modernizavimas'' pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,žemės ūkio ir miškininkystės plėtra pritaikymo infrastuktūra'' veiklos sritį ,,Gyvulių ir paukščių prekinės vertės didinimas''

Projekto pradžia 2014 01 15

Projekto pabaiga 2015 06 30

Numatoma paramos suma 224933.00 Eur