Projektai

Investicinis projektas ,,Gyvulių ir paukščių veislinės vertės nustatymo centro plėtra - UAB ,,Šeduvos avininkystė'' avių genofondo išsaugojimo ir platinimo bazės modernizavimas''

 

Priemonė - žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra.

 

Veiklos sritis - gyvulių ir paukščių prekinės vertės didinimas.

 

Projekto tikslas - pastatyti 250 avinukų kontrolinio penėjimo stotį, atlikti avinukų kontrolinį penėjimą, bei teikti genetinės kokybės ir produktyvumo nustatymo paslaugas.

 

Projekto trukmė - 18 mėn.

 

Pradžia - 2014 m sausio 15 d.

 

Pabaiga - 2015 m birželio 30 d.