Pirkimo galimybės sandėlyje, Kilo minčių? Pasidalinkite!

Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tinkamo ženklinimo užtikrinimas prekei — tai derybų su tiekėju arba savarankiško darbo rezultatas, pirkimo galimybės sandėlyje pasitarnausiantis prekių surinkimo gamybai ar atrinkimo pardavimui operacijose. Pirkimo galimybės sandėlyje.

pirkimo galimybės sandėlyje

Apmokėjimas Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą. Pirkėjo pareigos Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Gamintojo garantija Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.

Pardavėjo pareigos pirkimo galimybės sandėlyje Prekės kokybė Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos gali būti nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

Atsakomybė Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje.

Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pirkimo galimybės sandėlyje

Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes 2. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali: 2.

Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis.

Elektroninės parduotuvės www. Bendrosios nuostatos 1. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika.

Pirkimo galimybės sandėlyje. WMS Avakompas Norėdami įsigyti kitokio dizaino, spalvų ar akcijų pasirinkimo sandorių bendrovės baldus, prašome kreiptis tel.

Sutikimą arba nesutikimą su Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų: 2.

Pirkimo taisyklės - Pigūs kilimai ir šviestuvai Šluoju sandėlį.

Jei Pirkėjas perka prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, jis privalo sumokėti visą tokių prekių bendrą kainą užsakymo metu, kaip nurodyta 3. Jei Pirkėjas perka kitas prekes, nei nurodyta 2. Visa likusi bendros prekių kainos dalis turi būti sumokama: 2.

Atstovauja šiuos gamintojus

Jei nesumokama likusi bendros prekių kainos dalis 2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai avanso suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

pirkimo galimybės sandėlyje

Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė 5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 keturiolika dienų.

Main Navigation Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

  • Pirkimo taisyklės 1.
  • Pirkimo taisyklės | TOPLED
  • Pirkimo-pardavimo taisyklės 1.
  • Verslo valdymo sistemų galimybės skaitmenizuojant pirkimų procesus

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. Prekių kokybės garantija 6.

  1. Bendrosios nuostatos.
  2. Pirkimo-pardavimo taisyklės
  3. Dvejetainiai variantai yra lengvi

Kiekvienos E-parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas turi išsiųsti patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

Pirkimo taisyklės - Pigūs kilimai ir šviestuvai | Šluoju sandėlį. Išparduotuvė

Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas turi teisę 14 keturiolikos dienų. Terminas apskaičiuojamas vienu iš šių būdų: 8. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties iki prekės pristatymo, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo anuliavimą ir nedelsiant informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties po to, kai prekė jau pristatyta, taikomos Taisyklių 8. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 8. Pirkėjas turi teisę per 14 keturiolika dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis, bet tik tuo atveju, jei Pirkėjas nepažeidė Medžio sandėliavimo taisyklių.

Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise, pranešime turi nurodyti grąžinamas prekes ir atsiusti el.

Sandėlio valdymo sistema (SVS, ang. WMS) | Avakompas

Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Gavęs prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, matmenų, profilio, ilgio ar pan.

Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimo negali būti keičiamos ar gražinamos.

Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų: 7.

pirkimo galimybės sandėlyje

Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią e-parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Apmokėjimas banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio mokėjimo sąskaitą - užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į e-parduotuvės banko sąskaitą kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje - užsakyme. Per PayPal ir Paysera sistemas. Apmokėjimas pardavėjui arba kurjeriui prekių pristatymo momentu. Teisingai paruoštas pirkimo užsakymas leis išvengti arba iki minimumo sumažins kitu atveju neišvengiamą padėjimo dokumento korekcijos būtinybę tiekėjui pateikus didesnius nei užsakyta, bet pirkėjo nenumatytus kaip minimalius, prekių kiekius.

Pirkimo taisyklės

Įvertinant priėmimo proceso specifiką, matomai, patogiausias skaitmenizavimo sprendimas — skenerių kaupiklių programinės įrangos kūrimas ir jų panaudojimas procesui aptarnauti.

Bet kuriuo atveju neišvengiamai būtina yra prekės ženklinimo informacija, apimanti ir atitinkanti visus numatytus prekės stebėjimo parametrus, privalomai renkamus priėmimo — patikros metu.

Tinkamo ženklinimo užtikrinimas prekei — tai derybų su tiekėju arba savarankiško darbo rezultatas, tikrai pasitarnausiantis prekių surinkimo gamybai ar atrinkimo pardavimui operacijose. Papildomas naudingas funkcionalumas šioje vietoje leistų į specialiai numatytas dėžes izoliuoti ne pilną sąrašą būtinų stebėjimo parametrų turinčias prekes, o taip pat suformuoti ir pateikti specifinę užduotį tarnyboms pvz. Kaip tai bus padaryta — SMS žinute, elektroniniu laišku — tik lakios fantazijos ir šiek tiek pakankamai universalių papildomų procedūrų panaudojimas.